Geodezie Bílovec - zeměměřičské služby, zaměřování pozemku
nejen zaměříme, ale také za vás vše vyřídíme
volejte
+420 777 945 201

Vytýčení hranic

Hranice se v terénu vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě a její lomové body se vyznačí předepsanými hraničními znaky. Nejčastěji se tyto práce provádí, pokud vlastník kupuje nebo prodává pozemek, jehož hranice nejsou v terénu pevně označeny. Může nastat i případ, že se pochybuje o správnosti již stávajícího oplocení (označení).

S výsledkem vytyčovaných prací je třeba seznámit vlastníky všech dotčených parcel.
Znát hranici svého pozemku je velice výhodné nejen pro zabránění případným sporům se sousedy, ale také ze stavebního hlediska.

Před započetím jakékoliv stavby doporučujeme zkontrolovat hranice pozemku.

Novinky

Podzim je tady a v lesích začíná být vidět.

Jak naznačuje titulek, listí se barví a padá k zemi ... Nejlepší čas, až do jara, na vytyčování vlastnických hranic v lesích. Neváhejte a zavolejte, společně se podíváme, co můžeme udělat právě pro Vás.

Poradenské služby

Poradenské služby stávajícím i novým klientům poskytujeme zdarma. Rádi vám věnujeme svůj čas.

Kontaktní telefon

Od října 2016 bude v provozu pro naši kancelář pouze mobilní telefonní číslo 777 945 201. Děkujeme za pochopení.

Dokumenty ke stažení

Stáhněte si potřebné formuláře.